11819

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, maart 4, 2010
BBR ter invoering van de gewestelijke politieverordening voor het kanaal en de Haven van Brussel

Gewijzigd bij BBR van 28 maart 2013 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
Inwerkingtreding op 27 juni 2013
afval
water
mobiliteit
producten
politiereglement
gevaarlijke stof
nuttige toepassing
water (oppervlaktewater)
gevaarlijke stof (vervoer)
Ook beschikbaar in: Frans