11824

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, januari 14, 2010
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-226/08
Verzoek van een prejudiciële beslissing ; Duitsland ; richtlijn 92/43/EEG ; instandhouding van natuurlijke habitats en van wilde flora en fauna ; beslissing van betrokken lidstaat om in te stemmen met door Commissie opgestelde ontwerplijst van gebieden van communautair belang ; in aanmerking te nemen belangen en standpunten
fauna en flora
groenruimte
dier
Ook beschikbaar in: Frans