11910

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, december 18, 2009
KB tot wijziging van het KB van 4 juni 2003 tot vastlegging van de zones voor positief grootstedelijk beleid in uitvoering van artikel 145.25, tweede lid van het WIB 92
Inwerkingtreding op 9 januari 2010
financiën
huisvesting
planning
belastingen
stadsvernieuwing
Ook beschikbaar in: Frans