11967

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, september 10, 2009
HJEG. Arrest van het Hof. Zaak C-100/08
Niet-nakoming ; België ; verordening (EG) nr. 338/97 ; artikelen 28 en 30 EG-verdrag ; bescherming van in wild levende dier en plantensoorten ; regeling inzake houden en verhandeling van in gevangenschap geboren en gekweekte vogels die in andere lidstaten rechtmatig in handel zijn gebracht
fauna en flora
dier
Ook beschikbaar in: Frans