11968

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, september 10, 2009
HJEG. Arrest van het Hof. Zaak C-201/08
Verzoek om een prejudiciële beslissing ; Duitsland ; bevordering van gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in vervoer ; communautaire regeling voor belasting van energieproducten en elektriciteit ; mengsel van plantaardige olie, additief en brandstof ; biobrandstoffen ; nationale regeling ; belastingvrijstelling ; vervanging van vrijstelling door verplichting om te voorzien in minimaal aandeel biobrandstoffen in brandstoffen ; overeenstemming met richtlijnen 2003/30/EG en 2003/96/EG ; algemene beginselen van rechtszekerheid en bescherming van gewettigd vertrouwen
energie
mobiliteit
brandstof
biobrandstof
Ook beschikbaar in: Frans