12022

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, juli 16, 2009
HJEG. Arrest van het Hof. Zaak C-254/08
Verzoek om een prejudiciële beslissing ; Italië ; richtlijn 2006/12/EG ; verdeling van kosten voor afvalverwijdering niet op basis van daadwerkelijke afvalproductie ; verenigbaarheid met beginsel dat vervuiler betaalt
afval
financiën
nuttige toepassing
Ook beschikbaar in: Frans