12024

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, september 9, 2009
Richtlijn 2009/118/EG van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II tot en met V bij richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen
fauna en flora
groenruimte
dier
Ook beschikbaar in: Frans