12027

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
maandag, juni 29, 2009
Raad van State. Uittreksel uit arrest nr. 194.805, N.V. Cofinimmo
Vernietiging van het BBR van 3 mei 2001 tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan, voor zover het de percelen gelegen Allardstraat 40 en Boomstraat 1 tot 9 inschrijft in een sterk gemengd gebied

Integrale versie enkel in het Frans beschikbaar
planning
Brussel
GBP
Raad van State
Ook beschikbaar in: Frans