12084

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, juli 15, 2009
KB betreffende de bevordering van het gecombineerd spoorvervoer van intermodale transporteenheden voor de periode 2009-2012

Gewijzigd bij Wet van 27 december 2012 houdende diverse dringende bepalingen
Inwerkingtreding op 1 januari 2013
financiën
mobiliteit
toelage
Ook beschikbaar in: Frans