12108

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
maandag, juni 15, 2009
Raad van State. Arrest nr. 194.193
Beroep tot vernietiging ; BBR van 12 juni 2003 betreffende de stedenbouwkundige lasten ; schending van het evenredigheidsbeginsel en van artikelen 170 en 172 van de Grondwet ; machtsoverschrijding ; retributie ; vernietiging van het BBR van 12 juni 2003 betreffende de stedenbouwkundige lasten en het BBR van 18 december 2003 dat het besluit van 12 juni 2003 wijzigt

Integrale versie verschenen op de website van de Raad van State, enkel in het Frans beschikbaar
financiën
vergunning
stedenbouwkundige lasten
Raad van State
Ook beschikbaar in: Frans