12166

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, mei 6, 2009
Verordening (EG) nr. 397/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees fonds voor regionale ontwikkeling met betrekking tot de subsidiabiliteit van investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie op het vlak van huisvesting
energie
financiën
elektriciteit
energie (markt/distributie)
toelage
Ook beschikbaar in: Frans