12167

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, april 23, 2009
Verordening (EG) nr. 398/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft
fauna en flora
groenruimte
dier
Ook beschikbaar in: Frans