12227

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
maandag, maart 2, 2009
Raad van State. Uittreksel uit arrest nr. 191.009, N.V. Federale Immobiliënvenootschap van het Bouwbedrijf
Vernietiging van het BBR van 3 mei 2001 tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan, voorzover het de gronden die gelegen zijn te Brussel, tussen de Versailleslaan en Mariëndal bestemt tot groengebied en groengebied met hoogbiologische waarde

Integrale versie
planning
Brussel
GBP
Raad van State
Ook beschikbaar in: Frans