12245

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, maart 12, 2009
Raad van State. Uittreksel uit arrest nr. 191.378, Somerhausen M. en Taubert K.
Vernietiging van het BBR van 3 mei 2001 tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan, voor zover het het de percelen gesitueerd te Ukkel, Steenweg op Sint-Job 358 gedeeltelijk inschrijft in een groene ruimte

Integrale versie enkel in het Frans beschikbaar
planning
GBP
Ukkel
Raad van State
Ook beschikbaar in: Frans