12269

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
maandag, februari 16, 2009
Raad van State. Uittreksel uit arrest nr. 190.513, B.V.B.A. Silenroc
Vernietiging van het BBR van 3 mei 2001 tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan, voor zover het een terrein gesitueerd te Anderlecht, Scherdemaelstraat 228, inschrijft in landbouwgebied

Integrale versie enkel in het Frans beschikbaar
planning
Anderlecht
GBP
Raad van State
Ook beschikbaar in: Frans