12355

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
maandag, december 22, 2008
Programmawet
Titel IX. Hoofdstuk 7. Wijziging van de Wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein
Titel X. Hoofdstuk 4. Grootstedenbeleid. Financiële bijstand van de Staat in het kader van het stedelijk beleid
Wijziging van de Wet van 17 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiële bijstand kunnen genieten van de Staat in het kader van het stedelijk beleid
financiën
algemeen
handelsvestigingen
werven
handelszaak
stadsvernieuwing
toelage
Ook beschikbaar in: Frans