12389

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, december 5, 2008
Raad van State. Arrest nr. 188.552
Beroep tot vernietiging ; schending van artikel 84 van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedebouw ; verwerping

Integrale versie verschenen op de website van de Raad van State, enkel in het Frans beschikbaar
vergunning
Schaarbeek
Raad van State
Ook beschikbaar in: Frans