12394

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, november 19, 2008
Richtlijn 2008/102/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft, van richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand
fauna en flora
dier
Ook beschikbaar in: Frans