12397

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, oktober 22, 2008
Grondwettelijk hof. Uittreksel uit arrest nr. 138/2008
Prejudiciële vragen ; ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen ; artikelen 10 en 11 van de Grondwet ; door advocaten in het kader van de uitoefening van hun beroep opgerichte vennootschappen, vennoten van een feitelijke vereniging of van een in de vorm van een rechtspersoon opgerichte advocatenassociatie ; geen schending
financiën
Grondwettelijk hof
Ook beschikbaar in: Frans