12407

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, oktober 31, 2008
Verordening (EG) nr. 1147/2008 van de Commissie tot wijzing van verordening (EG) nr. 794/2004 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag, wat betreft deel III.10 van bijlage I
financiën
algemeen
formulier
toelage
Ook beschikbaar in: Frans