ad36ed0bfa985f28039efd01f55702a9 - 17/03/2016 - 16:06

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, september 19, 2008
Raad van State. Uittreksel uit arrest nr. 186.379, Hemmings W. en Philippart M.
Vernietiging van bepaalde bepalingen van het bijzonder bestemmingsplan Sint-Jacobs/Bijstandwijk van de stad Brussel dat werd goedgekeurd bij BBR van 17 februari 2005, de volgende aangelegenheden vernietigd voor zover zij betrekking hebben op het het perceel gesitueerd Kolenmarktstraat 90-92

Integrale versie enkel in het Frans beschikbaar
handelsvestigingen
planning
Brussel
handelszaak
Raad van State
BBP_besluit
Ook beschikbaar in: Frans