12457

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
maandag, september 29, 2008
Verordening (EG) nr. 967/2008 van de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 2092/91
duurzame ontwikkeling
Ook beschikbaar in: Frans