12474

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
maandag, september 1, 2008
Grondwettelijk hof. Uittreksel uit arrest nr. 125/2008
Beroep tot vernietiging ; wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III) (wijziging van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten) ; schending van artikelen 10 en 11 van de Grondwet ; beginsel van rechtszekerheid ; duur van het mandaat van de leden van de nationale raad van de Orde van architecten ; verwerping
algemeen
architect
Ook beschikbaar in: Frans