12475

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, september 5, 2008
Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

Gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 392/2013 van de Commissie van 29 april 2013 tot wijziging van verordening (EG) nr. 889/2008, wat het controlesysteem voor de biologische productie betreft
Inwerkingtreding op 7 mei 2013

Gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1030/2013 van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft
Inwerkingtreding op 28 oktober 2013
duurzame ontwikkeling
informatie
Ook beschikbaar in: Frans