12484

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, juli 25, 2008
HJEG. Arrest van het Hof. Zaak C-237/07
Verzoek om een prejudiciële beslissing ; Duitsland ; richtlijn 96/62/EG ; beoordeling en beheer van luchtkwaliteit ; vaststelling van grenswaarden ; recht op opstelling van actieplan, toegekend aan derde wiens gezondheidstoestand wordt aangetast
lucht
algemeen
Ook beschikbaar in: Frans