12705

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
maandag, februari 4, 2008
Verordening (EG) nr. 100/2008 van de Commissie tot wijziging, ten aanzien van monsterverzamelingen en bepaalde formaliteiten betreffende de handel in in het wild levende dier- en plantensoorten, van verordening (EG) nr. 865/2006 houdende uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad
fauna en flora
dier
Ook beschikbaar in: Frans