12902

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, mei 4, 2007
KB genomen in uitvoering van artikel 11bis van Boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek
huisvesting
Ook beschikbaar in: Frans