12903

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, mei 4, 2007
KB genomen in uitvoering van artikel 10, § 1, laatste lid, van Boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek 
huisvesting
Ook beschikbaar in: Frans