12909

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, april 27, 2007
Programmawet
Titel VII. Hoofdstuk 3. Afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden (artikelen 132-133 )
Wijziging van het KB nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven
financiën
huisvesting
belastingen
Ook beschikbaar in: Frans