12926

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, maart 28, 2007
Arbitragehof. Uittreksel uit arrest nr. 51/2007 
Beroep tot vernietiging ; ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 2 december 2004 tot geldigverklaring van het besluit van 12 september 2002 houdende het gewestelijk ontwikkelingsplan van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ; artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet ; beginsel van de scheiding der machten ; verwerping
planning
GewOP
Grondwettelijk hof
Ook beschikbaar in: Frans