12927

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, februari 21, 2007
Arbitragehof. Uittreksel uit arrest nr. 31/2007
Prejudiciële vraag ; artikel 5, vierde lid, van het Strafwetboek ; artikelen 10 en 11 van de Grondwet ; wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen ; publiekrechtelijke rechtspersonen ; geen schending
water
algemeen
sanctie
Grondwettelijk hof
inbreuk
water (oppervlaktewater)
water (zee)
Ook beschikbaar in: Frans