13007

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
maandag, december 18, 2006
Verordening (EG) nr. 1891/2006 van het Europees Parlement en de Raad over meerjarenfinanciering voor de acties van het Europees agentschap voor maritieme veiligheid op het gebied van de bestrijding van door schepen veroorzaakte verontreiniging en tot wijziging van verordening (EG) nr. 1406/2002
water
financiën
brandstof
gevaarlijke stof
toelage
water (zee)
Ook beschikbaar in: Frans