13047

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, november 16, 2006
Raad van State. Uittreksel uit arrest nr. 164.853
Vernietiging van de omzendbrief nr. 18 betreffende de beperking van het aantal parkeerplaatsen van 12 december 2002 van de Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening

Integrale versie enkel beschikbaar in het Frans
mobiliteit
Raad van State
bouw/gebouw
Ook beschikbaar in: Frans