13150

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, juni 15, 2006
Raad van State. Uittreksel uit arrest nr. 160.170, N.V. Swiss Hotel Leasing Company
Vernietiging van BBR, tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan, voorzover het de percelen betreft, die gelegen zijn te Brussel, Europakruispunt, gekadastreerd, sectie D, nr. 1152r en 1049f2

Integrale versie enkel beschikbaar in het Frans
planning
Brussel
GBP
Raad van State
Ook beschikbaar in: Frans