13154

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, juni 15, 2006
Raad van State. Uittreksel uit arrest nr. 160.171, N.V. Le Nouveau Palace
Vernietiging van het BBR van 3 mei 2001 tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan, voor zover het Crown hotel betreft, dat gelegen is te Sint-Joost-ten-Node, Ginestestraat 3, gekadastreerd 1e afdeling, sectie A, nr. 119d5 en b5

Integrale versie enkel beschikbaar in het Frans
planning
GBP
Sint-Joost-ten-Node
Raad van State
Ook beschikbaar in: Frans