13158

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, juni 15, 2006
Raad van State. Uittreksel uit arrest nr. 160.169, De Braekelaar A. en De Braekeleer D.
Vernietiging van het BBR van 3 mei 2001 tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan, voorzover het de gebouwen betreft die gelegen zijn te Brussel, Aarlenstraat 45-47, gekadastreerd wijk 9, nr. 517z2

Integrale versie enkel beschikbaar in het Frans
planning
Brussel
GBP
Raad van State
Ook beschikbaar in: Frans