13170

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
dinsdag, juni 13, 2006
KB tot opheffing van het KB van 29 december 1983 tot uitvoering van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht en tot opheffing van het KB van 3 februari 1999 tot uitvoering van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht
financiën
handelsvestigingen
handelszaak
belastingen
Ook beschikbaar in: Frans