13176

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zaterdag, juni 10, 2006
KB tot bepaling van de datum van inwerkingtreding bedoeld in artikel 14 van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein
financiën
handelsvestigingen
werven
handelszaak
Ook beschikbaar in: Frans