13177

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, april 19, 2006
Arbitragehof. Uittreksel uit arrest nr. 53/2006 
Prejudiciële vraag ; artikel 253, 3° WIB 92 ; artikelen 10 en 11 Grondwet ; vrijstelling onroerende voorheffing ; N.V. Belgacom ; openbare dienst ; geen schending
financiën
belastingen
Grondwettelijk hof
Ook beschikbaar in: Frans