13339

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, januari 11, 2006
Arbitragehof. Uittreksel uit arrest nr. 3/2006
Beroep tot vernietiging ; programmawet van 9 juli 2004 en KB van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een N.V. van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties ; schending van artikelen 23, 39 en 134 van de Grondwet, artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en het evenredigheidsbeginsel ; bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake het leefmilieu ; verwerping
mobiliteit
Grondwettelijk hof
luchtvaartterrein
ingedeelde inrichting
Ook beschikbaar in: Frans