13370

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
dinsdag, december 27, 2005
Programmawet
Titel III. Hoofdstuk 8. Duurzame ontwikkeling - Fonds ter reductie van de globale energiekost
Titel VII. Hoofdstuk 2. Energiebesparende uitgaven. Hoofdstuk 4. Wijzigingen aan het
Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, aan het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot het begrip lichte vrachtauto, en aan het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. Hoofdstuk 9. Accijnzen. Hoofdstuk 10. Biobrandstoffen
duurzame ontwikkeling
energie
financiën
mobiliteit
verwarming
belastingen
gas
toelage
biobrandstof
Ook beschikbaar in: Frans