13407

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, september 21, 2005
KB tot goedkeuring van de Deontologische code vastgesteld door de Nationale Kamer van notarissen
algemeen
Ook beschikbaar in: Frans