13409

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, september 8, 2005
HJEG. Arrest van het Hof. Gevoegde zaken C-544/03 en C-545/03
Verzoek om een prejudiciële beslissing ; Raad van State ; artikel 59 EG-verdrag, na wijziging, artikel 49 ; telecommunicatiediensten ; richtlijn 90/388/EEG ; opheffing van alle beperkingen ; gemeentebelastingen op pylonen ; masten en antennes voor GSM-ontvangst ; gemeente Schaarbeek
financiën
straling
Raad van State
belastingen
niet-ioniserende straling
Ook beschikbaar in: Frans