13423

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, september 22, 2005
KB tot wijziging van het KB van 11 augustus 1960 tot uitvoering van de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en ambacht
handelsvestigingen
handelszaak
Ook beschikbaar in: Frans