13509

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, april 20, 2005
Arbitragehof. Uittreksel uit arrest nr. 69/2005
Beroep tot vernietiging ; ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode ; schending van de artikelen 10, 11, 16, 17, 35 en 39 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM ; v.z.w. ; belang om te ageren ; openbaar beheersrecht ; bevoegdheid van het Brussels Gewest ; verwerping
huisvesting
Grondwettelijk hof
Ook beschikbaar in: Frans