13531

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, maart 17, 2005
KB tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de Nieuwe gemeentewet
sanctie
Ook beschikbaar in: Frans