13543

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
dinsdag, maart 1, 2005
KB tot vaststelling van de nadere regels voor de bekendmaking van de vergunning van de handelsvestiging door aanplakking bedoeld bij artikel 12 van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen
handelsvestigingen
sociaal-economische vergunning
handelszaak
Ook beschikbaar in: Frans