13571

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, december 9, 2004
BBR tot vaststelling van de bodem- en waterverontreinigingsnormen bij overschrijding waarvan een risicostudie moet worden uitgevoerd

Opgeheven bij BBR van 17 december 2009 tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen
water
bodem
VOS/oplosmiddel
bestrijdingsmiddel
gevaarlijke stof
PCB/PCT
water-grondwater
Ook beschikbaar in: Frans