13575

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, november 24, 2004
Arbitragehof. Uittreksel uit arrest nr. 191/2004
Prejudiciële vraag ; gecoördineerde wetten op de Raad van State ; schending van artikelen 10 en 11 van de Grondwet ; schorsing van de tenuitvoerlegging van een impliciete afwijzende beslissing ; schending van artikel 17, § 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State in de interpretatie volgens dewelke dit artikel uitsluit dat de schorsing wordt gelast van de tenuitvoerlegging van een impliciete afwijzende beslissing bedoeld in artikel 14, § 3 van dezelfde wetten
algemeen
Grondwettelijk hof
Raad van State
Ook beschikbaar in: Frans