13590

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, oktober 28, 2004
Arbitragehof. Uittreksel uit arrest nr. 168/2004
Prejudiciële vraag ; wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu ; schending van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen ; bevoegdheid van het Gewest inzake de stedenbouw en de ruimtelijke ordening en inzake de externe politie van de gevaarlijke en hinderlijke inrichtingen, inclusief de handhaving ; herstelmaatregelen ; geen schending
sanctie
Grondwettelijk hof
Ook beschikbaar in: Frans